Glasskalas.se på Älvsjömässan tillsammans med IPAS får mässdeltagare att stanna upp med glass.

Glasskalas.se på Älvsjömässan tillsammans med IPAS får mässdeltagare att stanna upp med glass.