Hyresvillkor

 

1. Beskrivning av objekt:

Hyrd utrustning (fun food eller event) specificerat enligt hyresavtal /offert. Utbudet och priserna på de olika filialerna kan variera beroende på bokningsläge och säsong.

 

2.Hyresperiod

Hyresperioden specificeras i bokningsbekräftelsen samt i hyresavtal / offert.

Utrustningen skall vid hyresperiodens slut återlämnas till uthyraren på angiven adress om inte annat avtalats.

 

3.Hyra/Deposition

Grundhyran för objektet är enligt vad som uppges i avtalet/offerten vid bokningstillfället, priserna på hemsidan är endast indikativa sk rekommenderade från priser och kan skilja från vad som lämnas i offert/avtal . Eventuella rabatter lämnas av respektive filial och  specificeras i hyresavtal eller offert.  Hyra för komersiell försäljning eller liknande verksamhet sätts alltid individuellt. Hyra på Valborg, Nationaldagen, Midsommar, och Lucia sker alltid med pristillägg om min 1000kr/maskin. Privatpersoner måste alltid  lämna en kontant deposition utöver hyran. Depositionen återbetalas i sin helhet när hyresutrustningen returneras i oskadat och komplett skick. Då vi i huvudsak hyr ut till företag så är samtliga erbjudanden/priser som ej riktar sig direkt mot privatpersoner angivna exklusive moms. (25%/12%/6% beroende på produkt och tjänst)

 

4.Skada på hyresobjekt / Försäkring

Utrustningen är i normalfallet ej försäkrad av uthyraren om inte separat tilläggsförsäkring tecknats av hyrestagaren genom glasskalas.se.

Det åligger hyrestagaren att kontrollera om den egna försäkringen täcker hyrd utrustning.

Om en mindre skada uppstår under hyrestiden eller om maskintillbehör ej återlämnas faktureras arbetstid och återanskaffningskostnaden för reservdelen.  Vid skada på utrustningen som orsakats av hyrestagarens oaktsamhet debiteras kostnaden för reparationsarbete samt hyra för stilleståndsperioden av den skadade utrustningen. För privatpersoner dras reparationskostnaden från hyrestagarens deposition.

Vid  större skada, totalskada eller stöld av utrustningen faktureras reservdelar eller ersättnings maskin med inköpspris (gäller företag och privatpersoner).

Har tilläggsförsäkring tecknats behöver du betala maximalt självrisken på  4500:- vid totalskada.

 

5.Upphämtning/Leverans

Hyrestagaren kan hämta/lämna utrustningen och ev tillbehör själv, glasskalas.se finns i Stocksund (Danderyd, Stockholm), Göteborg och Svedala (Malmö, Skåne Syd).  Vi tar endast emot förbokade besök.

Vi kan ombesörja transport i Stockholm, Göteborg/ VGR och Malmö/ Syd plus över hela landet vid hyra på annan ort. Frakt ingår inte i hyran. Kostnaden utgår enligt offert.

Vid leverans ansvarar Hyrestagaren för att en kontaktperson finns på plast för att ta emot godset samt att förutsättningarn finns att leverera enligt offert (storlek på hissar, tillgång till lastkaj etc). Väntetid/tilläggstid orskad av att  kunden ej förberett för leverans och installation  debiteras med min550kr + moms per påbörjad tim

 

6.Aktsamhet

Hyrestagaren ansvarar för att den hyrda utrustningen och ska vårda hyresobjektet väl, vara uppmärksam på att upprätthålla god livsmedelshygien under användandet samt att rengöra utrustningen under hyrestiden enligt instruktion samt innan återlämnandet om ej annat avtalats. Rengöring ingår inte i bashyran men kan köpas som tilläggstjänst.

Det åligger hyrestagaren att försäkra sig om att utrustningen kan användas korrekt. Ingen ersättning eller kompensation  lämnas för utrustning som ej gått att använda pga hyrestagarens handhavandefel, underlåtelse att följa manualer eller inkorrekt  el/vatten/avlopp där maskinen skall användas.

För utrustning som ej rengjorts korrekt eller där utrustningen förorenats med spill, tejprester, klistermärken eller smuts debiteras 500:- per påbörjad timma för rengöring.

 

7.Överlåtande

Hyrestagaren får inte utan skriftligt medgivande från uthyraren upplåta eller överlåta den det hyrda objektet.

 

8.Hyresavtal

Det här hyresvillkoren godkänns i sin helhet vid bekräftad beställning eller accept av offert. Hyrestagaren har ingått avtal om hyra i och med att beställningen/bokningen bekräftats per e-post av uthyraren enligt 12 § SFS 2002:562 (e-handelslagen).

Utöver bekräftad beställning så krävs påskrivet hyresunderlag och id-handling för att vi skall lämna ut hyresutrustningen.

 

9.Övriga bestämmelser

Försäljning av livsmedel till slutkonsument kan kräva tillstånd från den lokala kommunens Miljö och Hälsa. Hyrestagaren ansvara själv för att användning av utrustningen sker enligt gällande föreskrifter.

 

10.Beställningsunderlag

Företag: Beställda maskiner, tillbehör och tjänster förmedlas mot faktura 30 dagar netto.(Behöver ni längre betalningstid så meddela oss det.) Aktuell förseningsränta vid utebliven betalning är för närvarande 23%.
Vi förbehåller oss rätten att ta ut en faktureringsavgift på SEK 60 i de fall hyrestagaren ej kan faktureras elektroniskt (pdf faktura via e-post)

Privatpersoner: Beställda maskiner, tillbehör och tjänster betalas senast vid hämtningen (kort, kontant eller förskottsfaktura)

 

11. Avbeställningar/Avbokningar

Avgiftsfri avbokning skall göras skriftligen och senast 14 dagar innan den bokade hyresperioden. Vid senare avbokning hålls hyrestagaren  betalningsskyldig för 50%  det avtalade beloppet. Vid avbokning inom 48 timmar från den bokade perioden hålls hyrestagaren betalningsskyldig för 100% av det avtalade beloppet.
Underlåtelse att skriva på hyresavtalet fråntar inte hyrestagaren betalningsansvaret om ordern har bekräftats av uthyraren enligt 12 § SFS 2002:562 (e-handelslagen).

12. Branding

Det är inte tillåtet att avlägsna eller täcka över de märken och dekaler som visar att utrustningen tillhör, hyrts av eller har levererats av glasskalas.se
Önskar hyrestagaren en anonymiserad maskin eller en maskin med egen brandig så skall detta avtalas med glasskalas.se i samband med bokningen. Dekaler tillhörande glasskalas.se som avlägsnats faktureras hyrestagaren med tryckkostnad samt min 1 timmas arbete för återställande.

https://glasskalas.wpengine.com/integritetspolicy/

Särskilda villkor gäller för hyra av fordon