Här är en mjukglassmaksin på namngivningscermoni. Given succé!